ხშირად დასმული შეკითხვები

🟨 რა იყო თავისუფალი სკოლის გახსნის მიზანი?
სკოლის დამფუძნებლების მისიაა - ახალგაზრდებს მისცეს კარგი განათლების შესაძლებლობა. ამასთან, ერთ-ერთი მიზანი იყო თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტებისთვის სტუდენტების კარგი შევსების მიღება. ეს სასწავლებლები წარმოადგენენ ყველაზე რეიტინგულ უნივერსიტეტებს საქართველოში - აქ მოდიან ყველაზე მაღალქულიანი აბიტურიენტები ეროვნულ გამოცდებზე ნაჩვენები საშუალო ქულის მიხედვით. საქართველოში კარგი სკოლა ცოტაა, რაც ვერ უზრუნველყოფს ბევრი კარგი აბიტურიენტის გამოშვებას. ჩვენ გვინდა, თავისუფალმა სკოლამ ნაწილობრივ მაინც შეავსოს ეს სივრცე.

 

🟨 რომელ კლასებში იქნება წელს მიღება?
წელს მივიღებთ მოსწავლეებს I - X კლასებში, ასევე სკოლამდელ მოსამზადებელ ჯგუფში (Preschool). რამდენიმე წელში სკოლას ყველა კლასი ეყოლება.

 

🟨 რამდენია სწავლის საფასური?
სწავლის წლიური საფასური ყველა კლასში შეადგენს 2950 ამერიკული დოლარის ექვივალენტს ლარში, გადახდის დღისთვის. ამ ფასში შედის ყველა დაგეგმილი აქტივობა 9:00-დან 17:00 საათამდე და ორჯერადი კვება I – IV კლასებში. ფასში ასევე შედის სკოლის სახელმძღვანელოები, სკოლის ფორმა (იმ სახით, როგორსაც სკოლა შეარჩევს) და ექსკურსიები/საველე გასვლები.

 

🟨 უზრუნველყოფს თუ არა სკოლა ბავშვების ტრანსპორტირებას?
დიახ, სკოლა უზრუნველყოფს ტრანსპორტირებას თანამშრომელი კომპანიის დახმარებით. ტრანსპორტირების ფასი არ შედის ძირითად გადასახადში, რადგანაც იგი განსხვავებულია ბავშვების საცხოვრებელი რაიონების მიხედვით (ზოგი მშობელი თავად ატარებს თავის ბავშვს და არ სჭირდება ტრანსპორტირება). ხელშეკრულება იდება სატრანსპორტო კომპანიასა და მშობელს შორის და მათ შორის ხდება ანგარისშწორებაც.

 

🟨 არის თუ არა შეღავათი ორ ან მეტ ბავშვზე?
დიახ, ორი ბავშვის შემთხვევაში, მშობელი იხდის 10 პროცენტით ნაკლებს თითოეულ ბავშვზე, ხოლო სამი ან მეტი ბავშვის შემთხვევაში, 15 პროცენტით ნაკლებს.

 

🟨 როგორია სწავლის საფასურის გადახდის სქემა?
გადახდა შესაძლებელია სრულად ან ყოველთვიური გადახდის სქემით (ყოველთვიური გრაფიკი გათვლილია თორმეტ თვეზე). ერთიანინ წინასწარი დაფარვის შემთხვევაში მოქმედებს 5%-იანი ფასდაკლება.

 

🟨 რა ისწავლება სკოლამდელ მოსამზადებელ ჯგუფში (Preschool)?
სკოლამდელ მოსამზადებელ ჯგუფში სხვა აქტივობებთან ერთად ბავშვებს განვუვითარებთ იმ საგნებისთვის საჭირო უნარებს, რასაც შემდეგ სკოლაში შეისწავლიან: მათემატიკა, პროგრამირება, ქართული ენა და ინგლისური ენა.

 

🟨 რომელი საგნები არის სკოლისთვის განსაკუთრებულად პრიორიტეტული?
ჩვენს სკოლაში გაძლიერებულად შეისწავლება მათემატიკა, პროგრამირება, ქართული და ინგლისური ენები. ჩვენ გვსურს ბავშვი განვითარდეს ჰარმონიულად და ღრმად შეისწავლოს როგორც ტექნიკური, ასევე ჰუმანიტარული საგნები. აღნიშნულ საგნებში ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრული საათების გარდა, ჩვენ მოსწავლეებს ვუნიშნავთ დამატებით გაკვეთილებს.

 

🟨 დაგვისახელეთ რამდენიმე მიზეზი, რატომ უნდა მოვიყვანოთ ბავშვი თქვენს სკოლაში.

• სკოლა შექმნილია საუკეთესო სასწავლებლების შექმნის გამოცდილების მქონე გუნდის მიერ
• სკოლა მოსწავლეებს მისცემს კარგ, მრავალმხრივ და გამოყენებად განათლებას, აზროვნების კარგად განვითარების და სწავლის უნარს
• სკოლის მიზანია მოსწავლეებს არ დასჭირდეთ რეპეტიტორებთან დამატებითი მომზადება ეროვნული გამოცდების წარმატებით დასაძლევად
• ბავშვის ჰარმონიული განვითარების მიზნებიდან გამომდინარე გაძლიერებული სწავლება როგორც ტექნიკურ, ასევე ჰუმანიტარულ საგნებში: მათემატიკა, პროგრამირება, ქართული ენა და ინგლისური ენა.
• ინტეგრირება თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების საუკეთესო ინფრასტრუქტურაში
• ამ უნივერსიტეტების პროფესორ-მასწავლებლების ჩართულობა სწავლის პროცესში
• მაღალკვალიფიციური პედაგოგები, სათანადო მოტივაციით და პირობებით
• მცირე რაოდენობის მოსწავლეებიანი კლასები
• პროგრამირების სწავლება პირველივე კლასიდან
• სკოლის მაღალკვალიფიციური ადმინისტრაცია დაკომპლექტებული დასავლეთის წამყვან უნივერსიტეტებში გამოცდილების მქონე კადრებით
• სკოლა განთავსებულია კარგად გამართულ ინფასტრუქტურაში, მწვანე, მშვიდ და უსაფრთხი გარემოში

 

🟨 ვინ არის სკოლის დირექტორი?
სკოლას ხელმძღვანელობს პროფესორი ამირან ამბროლაძე, თავისუფალი უნივერსიტეტის მათემატიკისა და კომპიუტერული მეცნიერების (MACS) სკოლის დეკანი. ეს სკოლა ყველაზე მაღალრეიტინგული ფაკულტეტია საქართველოში დღიდან მისი გახსნისა. თავისუფალ უნივერსიტეტამდე ამირან ამბროლაძე მრავალი წელი მუშაობდა შვედეთისა და ინგლისის საუკეთესო უნივერსიტეტებში, სადაც მრავალჯერ იყო აღიარებული წლის საუკეთესო ლექტორად.

 

🟨 აქვთ თუ არა მოსწავლეებს საშინაო დავალება?
დაწყებით კლასებში მოსწავლეები საშინაო დავალებას შეასრულებენ ძირითადად სკოლაში. პარასკევობით მათ მიეცემათ საშინაო დავალება სახლში შესასრულებლადაც. მაღალ კლასებში დატვირთვის გაზრდასთან ერთად გაიზრდება სახლში შესასრულებელი საშინაო დავალებათა რიცხვიც.

 

🟨 როგორ არის კვება ორგანიზებული?
სკოლის კაფეტერია, სამზარეულო და ტექნიკა-დანადგარები დაპროექტებულია აგრარული უნივერსიტეტის კულინარიის აკადემიის მიერ, რომელიც საუკეთესოა ამ მიმართულებით საქართველოში. ასევე, მენიუს შეადგენენ და ხარისხის კონტროლსაც განახორციელებენ ამ აკადემიის წარმომადგენლები.

 

🟨 რამდენად დაცულნი არიან მოსწავლეები თავისუფალ სკოლაში?
ბულინგის პრევენციაზე აქტიურად მუშაობენ სკოლის ადმინისტრაცია და სკოლის ფსიქოლოგები. სკოლის სრულ ტერიტორიაზე მიმდინარეობს ვიდეოკონტროლი. სკოლაში პერიოდულად, საჭიროების მიხევით, ტარდება ანტიბულინგური კურსები და ტრენინგები, რაშიც მონაწილეობას იღებენ როგორც მოსწავლეები, ასევე მათი მშობლებიც.

 

🟨 უტარდებათ თუ არა მოსწავლეებს სპორტის გაკვეთილები?
სპორტის გაკვეთილები ტარდება კვირაში სამჯერ, როგორც გაკვეთილების ცხრილის სავალდებულო ნაწილი. ჩვენი პედაგოგები სპორტის გაკვეთიებს მაქსიმალურად მრავალფეროვნად ატარებენ. გარდა ამისა, ჩვენს გვაქვს დიდი შესვენებები, რომელთა განმავლობაშიც მოსწავლეები სარგებლობენ ღია სივრცეებით და ერთვებიან სხვადასხვა ფიზიკურ აქტივობებში.