ჰუმანიტარული და საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა

ხელმძღვანელი - ირინე კობახიძე

ionicons-v5-l

უცხოური ენების კათედრა

ხელმძღვანელები - დავით ახვლედიანი, მერი იობიძე

კომპიუტერული ტექნოლოგიების კათედრა

ხელმძღვანელი - ეკატერინე ვარდოსანიძე

დაწყებითი კლასების კათედრა

ხელმძღვანელები - თამარ გორდაძე, ეკატერინა სებისკვერაძე

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კათედრა

ხელმძღვანელი - ირმა მეფარიძე

ესთეტიკის კათედრა

ხელმძღვანელი - ლალი კობახიძე

სპორტის კათედრა

ხელმძღვანელი - გიორგი კოპლატაძე