ჰუმანიტარული და საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა

ხელმძღვანელი - ირმა მეფარიძე

ionicons-v5-l

უცხოური ენების კათედრა

ხელმძღვანელი - დავით ახვლედიანი

დაწყებითი კლასების კათედრა

ხელმძღვანელი - ნანა მეტრეველი

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კათედრა

ხელმძღვანელი - ირმა მეფარიძე

სპორტისა და ესთეტიკის კათედრა

ლალი კობახიძე - კათედრის ხელმძღვანელი