ჰუმანიტარული და საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა

ხელმძღვანელი - ირინე კობახიძე

ionicons-v5-l

უცხოური ენების კათედრა

ხელმძღვანელი - დავით ახვლედიანი

კომპიუტერული ტექნოლოგიების კათედრა

ხელმძღვანელი - ეკა ვარდოსანიძე

დაწყებითი კლასების კათედრა

ხელმძღვანელი - ნანა მეტრეველი

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კათედრა

ხელმძღვანელი - ირმა მეფარიძე

ესთეტიკის კათედრა

ხელმძღვანელი - ლალი კობახიძე

სპორტის კათედრა

ხელმძღვანელი - გიორგი კოპლატაძე