ჰუმანიტარული და საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა

ხელმძღვანელი - ირინე კობახიძე

ionicons-v5-l

უცხოური ენების კათედრა

ხელმძღვანელი - დავით ახვლედიანი

კომპიუტერული ტექნოლოგიების კათედრა

ეკა ვარდოსანიძე - კათედრის ხელმძღვანელი

დაწყებითი კლასების კათედრა

ხელმძღვანელი - ნანა მეტრეველი

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კათედრა

ხელმძღვანელი - ირმა მეფარიძე

სპორტისა და ესთეტიკის კათედრა

ლალი კობახიძე - კათედრის ხელმძღვანელი