პირველკლასელთა რეგისტრაცია

2021-2022 სასწავლო წლისთვის პირველკლასელთა დასარეგისტრირებლად გაიარეთ რეგისტრაცია.

09:00 – 17:00

6 წლიდან

2950 დოლარი

ღირებულებაში შედის:

II-XII კლასში რეგისტრაცია

2021-2022 სასწავლო წლისთვის II-XII კლასში დასარეგისტრირებლად გაიარეთ რეგისტრაცია.

09:00 – 17:00

6 წლიდან

2950 დოლარი

ღირებულებაში შედის:

ფრესქულში რეგისტრაცია

2021-2022 სასწავლო წლისთვის ფრესქულში დასარეგისტრირებლად გაიარეთ რეგისტრაცია.

09:00 – 17:00

5 წლიდან

2950 დოლარი

ღირებულებაში შედის:

შაბათის სკოლაში რეგისტრაცია

2021-2022 სასწავლო წლისთვის შაბათის სკოლაში დასარეგისტრირებლად გაიარეთ რეგისტრაცია.

8-10 მოსწავლე

4 შეხვედრა კვირაში

40 წუთი

280 დოლარი