პირველკლასელთა რეგისტრაცია

2023 – 2024 სასწავლო წლისთვის პირველკლასელთა დასარეგისტრირებლად გაიარეთ რეგისტრაცია.

09:00 – 16:00

6 წლიდან

3590 დოლარი

ღირებულებაში შედის:

II-XII კლასში რეგისტრაცია

2023-2024 სასწავლო წლისთვის II-XII კლასში დასარეგისტრირებლად გაიარეთ რეგისტრაცია.

09:00 – 16:15

6 წლიდან

3590 დოლარი

ღირებულებაში შედის:

ფრესქულში რეგისტრაცია

2023-2024 სასწავლო წლისთვის ფრესქულში დასარეგისტრირებლად გაიარეთ რეგისტრაცია.

09:00 – 16:00

5 წლიდან

3590 დოლარი

ღირებულებაში შედის:

შაბათის სკოლაში რეგისტრაცია

2023-2024 სასწავლო წლისთვის შაბათის სკოლაში დასარეგისტრირებლად გაიარეთ რეგისტრაცია.

8-10 მოსწავლე

3 გაკვეთილი

90 საათი

950 ლარი