სავალდებულო კლუბები

სავალდებულო კლუბების ჩამონათვალი

სავალდებულო ხასიათის კლუბები კლასების შესაბამისად ნაწილდება და მოსწავლეებს ავტომატურად ხვდებათ ჩასმული საგაკვეთილო ბადეში. ამასთანავე, სასწავლო წლის დაწყებამდე თითოეულ მოსწავლეს შეუძლია 2 დამატებით არჩევით კლუბზე დარეგისტრირება შესაბამისი ფორმის მეშვეობით.

რობოტიკის კლუბი I-IV

სავალდებულო ხასიათის კლუბები კლასების შესაბამისად ნაწილდება და მოსწავლეებს ავტომატურად ხვდებათ ჩასმული საგაკვეთილო ბადეში. ამასთანავე, სასწავლო წლის დაწყებამდე თითოეულ მოსწავლეს შეუძლია 2 დამატებით არჩევით კლუბზე დარეგისტრირება შესაბამისი ფორმის მეშვეობით.

ფუნქციური ინგლისურის კლუბი I-IV

სავალდებულო ხასიათის კლუბები კლასების შესაბამისად ნაწილდება და მოსწავლეებს ავტომატურად ხვდებათ ჩასმული საგაკვეთილო ბადეში. ამასთანავე, სასწავლო წლის დაწყებამდე თითოეულ მოსწავლეს შეუძლია 2 დამატებით არჩევით კლუბზე დარეგისტრირება შესაბამისი ფორმის მეშვეობით.

ციფრული სამყაროს კლუბი I-IV

სავალდებულო ხასიათის კლუბები კლასების შესაბამისად ნაწილდება და მოსწავლეებს ავტომატურად ხვდებათ ჩასმული საგაკვეთილო ბადეში. ამასთანავე, სასწავლო წლის დაწყებამდე თითოეულ მოსწავლეს შეუძლია 2 დამატებით არჩევით კლუბზე დარეგისტრირება შესაბამისი ფორმის მეშვეობით.

რობოტიკის კლუბი I-IV

სავალდებულო ხასიათის კლუბები კლასების შესაბამისად ნაწილდება და მოსწავლეებს ავტომატურად ხვდებათ ჩასმული საგაკვეთილო ბადეში. ამასთანავე, სასწავლო წლის დაწყებამდე თითოეულ მოსწავლეს შეუძლია 2 დამატებით არჩევით კლუბზე დარეგისტრირება შესაბამისი ფორმის მეშვეობით.

ფუნქციური ინგლისურის კლუბი I-IV

სავალდებულო ხასიათის კლუბები კლასების შესაბამისად ნაწილდება და მოსწავლეებს ავტომატურად ხვდებათ ჩასმული საგაკვეთილო ბადეში. ამასთანავე, სასწავლო წლის დაწყებამდე თითოეულ მოსწავლეს შეუძლია 2 დამატებით არჩევით კლუბზე დარეგისტრირება შესაბამისი ფორმის მეშვეობით.

ციფრული სამყაროს კლუბი I-IV

სავალდებულო ხასიათის კლუბები კლასების შესაბამისად ნაწილდება და მოსწავლეებს ავტომატურად ხვდებათ ჩასმული საგაკვეთილო ბადეში. ამასთანავე, სასწავლო წლის დაწყებამდე თითოეულ მოსწავლეს შეუძლია 2 დამატებით არჩევით კლუბზე დარეგისტრირება შესაბამისი ფორმის მეშვეობით.