თავისუფალი სკოლა

შაბათის სკოლა

მათ, ვისაც არასაგაკვეთილო დროს ჩვენთან სურს სხვადასხვა მიმართულებით ცოდნის მიღება ან გაღრმავება, ვთავაზობთ თბილისის თავისუფალი სკოლის შაბათის სკოლას.

შაბათის სკოლის ხელმძღვანელია თავისუფალი უნივერსიტეტის პროფესორი ამირან წაქაძე. სკოლაში ფუნქციონირებს 5 მიმართულება და თითოეულ მათგანს უძღვებიან თავისუფალი სკოლის მასწავლებლები.

II – XI კლასები
II – XII კლასები
II – XII კლასები
II – XII კლასები
II – XII კლასები

თითოეულ მიმართულებაში გაკვეთილები ტარდება მცირერიცხოვან ჯგუფებში (8-10 მოსწავლე), შაბათს, სამი 45-წუთიანი შეხვედრის სახით.

ერთი მიმართულებით სწავლის წლიური ღირებულება 900 ლარია. მეორე საგანზე ან მეორე დედმამიშვილზე მოქმედებს 10 პროცენტიანი ფასდაკლება. სურვილის შემთხვევაში, შესაძლებელია ერთი კვირის განმავლობაში გაკვეთილებზე საცდელად დასწრება.

შაბათის სკოლაში რეგისტრაცია

2022-2023 სასწავლო წლისთვის შაბათის სკოლაში დასარეგისტრირებლად გაიარეთ რეგისტრაცია.

8-10 მოსწავლე

3 გაკვეთილი

45 წუთი

900 ლარი