თავისუფალი სკოლა

შაბათის სკოლა

მათ, ვისაც არასაგაკვეთილო დროს ჩვენთან სურს სხვადასხვა მიმართულებით ცოდნის მიღება ან გაღრმავება, ვთავაზობთ თბილისის თავისუფალი სკოლის შაბათის სკოლას.

შაბათის სკოლის ხელმძღვანელია თავისუფალი უნივერსიტეტის პროფესორი ამირან წაქაძე. სკოლაში ფუნქციონირებს 6 მიმართულება და თითოეულ მათგანს უძღვებიან თავისუფალი სკოლის მასწავლებლები.

II – XI კლასები

VII – XII კლასები

II – VI კლასები

II – XII კლასები

მათთვის, ვინც გაიარა პროგრამირება ჩვენს სკოლაში ან აქვს გარკვეული ცოდნა რომელიმე პროგრამირების ენაში

II – XII კლასები

თითოეულ მიმართულებაში გაკვეთილები ტარდება მცირერიცხოვან ჯგუფებში , შაბათს, სამი 45-წუთიანი შეხვედრის სახით.

ერთი მიმართულებით სწავლის წლიური ღირებულება 950 ლარია. მეორე საგანზე ან მეორე დედმამიშვილზე მოქმედებს 10 პროცენტიანი ფასდაკლება. სურვილის შემთხვევაში, შესაძლებელია ერთი კვირის განმავლობაში გაკვეთილებზე საცდელად დასწრება.

შაბათის სკოლაში რეგისტრაცია

2023-2024 სასწავლო წლისთვის შაბათის სკოლაში დასარეგისტრირებლად გაიარეთ რეგისტრაცია.

8-10 მოსწავლე

3 გაკვეთილი

45 წუთი

950 ლარი